Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Phạm Giang
@giangpham1203
0
100%
122,528 giây
2
Phạm Đức Hiệp
@phamduchiep
0
100%
101,588 giây
3
Trần Nguyên
@ryanwin12092013
0
100%
91,676 giây
4
Lê Hoàng Uyên
@mariaqueen
0
100%
86,784 giây
5
HẠNH LÊ THỊ
@sieuli
0
100%
82,437 giây
6
Vu Huong
@lanhuong198
0
100%
81,87 giây
7
Quỳnh Trâm
@quynhtram
0
100%
81,523 giây
8
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
0
100%
81,166 giây
9
Nguyen Jane
@janenguyen
0
100%
78,285 giây
10
Mạnh Nguyễn
@manhtdm
0
100%
77,701 giây

Hướng dẫn