Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
lương trúc
@tructhanh_181
0
100%
231,789 giây
2
đỗ trang
@linhdaccong
0
100%
169,914 giây
3
ha thi thu thuy
@thu.thuy
0
100%
158,743 giây
4
Nguyễn Cẩm Giang
@marie.nguyengiang
0
100%
131,729 giây
5
89 kenvjn
@maiyeuanh89
0
100%
131,599 giây
6
Do Tien
@tiendt
0
100%
126,75 giây
7
Phương Linh
@linhphuong07
0
100%
104,696 giây
8
quynh nhi
@buiquynhnhi
0
100%
103,09 giây
9
Trần Vân
@longvan091508_z
0
100%
99,329 giây
10
luugiang 2k
@luugiang2k
0
100%
97,187 giây

Hướng dẫn