Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Phan Hoang
@ngochoang97abc
0
100%
100,069 giây
2
Nguyen Phuong
@phuongtdm
0
100%
86,56 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
0
100%
84,999 giây
4
anh anh
@hehehehe
0
100%
84,963 giây
5
phan thanh tu
@thanhtuhalam
0
100%
84,803 giây
6
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
0
100%
84,181 giây
7
Nguyễn Trang
@nguyentrang
0
100%
84,114 giây
8
pham van quyen
@quyenvan37
0
100%
84,077 giây
9
dinh thu hoai
@dtth24
0
100%
77,394 giây
10
tran quynh
@quynhquynh2000
0
100%
36,456 giây

Hướng dẫn