Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
xuan xuan
@xuanxuan
46
99%
43,331 giây
2
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
41
100%
43,377 giây
3
Phùng Tiến
@ashiba123
36
90%
39,875 giây
4
Phan Sy
@coeus412
35
100%
48,168 giây
5
Ho Giai
@hominhgiai
35
98%
44,286 giây
6
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
33
98%
47,84 giây
7
Nguyen Phuong
@phuongtdm
31
98%
55,344 giây
8
phạm nhung
@nhungpham
29
96%
53,209 giây
9
Dat Duc
@ducdattv
28
99%
57,81 giây
10
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
28
96%
56,637 giây

Hướng dẫn