Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Con Bộ Trưởng
@conbotruong
54
100%
29,796 giây
2
hoàng duy
@hoangduytdmbd
53
92%
27,999 giây
3
Trần Trí
@trantri8
50
100%
48,745 giây
4
Hai Gà depzai
@hehehe
48
97%
32,355 giây
5
Tran Vu
@hbteamobi
47
93%
32,139 giây
6
Tap Danh May
@tapdanhmayowo
46
100%
38,418 giây
7
xuan xuan
@xuanxuan
46
99%
43,331 giây
8
Dat Duc
@ducdattv
46
99%
38,169 giây
9
anh thu
@anhthu24
46
97%
33,708 giây
10
le nguyen
@nguyenlt
44
99%
36,041 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.