Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
xuan xuan
@xuanxuan
40
95%
34,288 giây
2
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
30
100%
55,431 giây
3
Phan Sy
@coeus412
29
100%
51,603 giây
4
Pham Truc My
@trucmy
29
97%
43,343 giây
5
Phương Linh
@linhphuong07
24
94%
50,536 giây
6
hoàng yến
@yen311
24
93%
50,418 giây
7
Nguyen Thao
@thuthao1209
22
99%
66,604 giây
8
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
21
93%
55,91 giây
9
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
21
91%
66,759 giây
10
Phan Hoang
@ngochoang97abc
19
94%
62,13 giây

Hướng dẫn