Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Phan Hoang
@ngochoang97abc
0
100%
136,306 giây
2
phan thanh tu
@thanhtuhalam
0
100%
104,327 giây
3
Nguyễn Hương Giang
@giangnh144
0
100%
104,317 giây
4
anh anh
@hehehehe
0
100%
104,138 giây
5
pham van quyen
@quyenvan37
0
100%
104,103 giây
6
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
0
100%
81,891 giây
7
tran quynh
@quynhquynh2000
0
100%
55,953 giây
8
Đỗ Thảo
@tha0_do
0
100%
31,075 giây
9
ny idy
@tlmd27
0
100%
26,552 giây
10
nguyễn lý
@lylanhlung
0
100%
18,129 giây

Hướng dẫn