Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
119
100%
4,238 giây
2
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
39
100%
10,272 giây
3
Phan Sy
@coeus412
38
100%
11,092 giây
4
Lệ Hằng
@lehang274
38
100%
10,976 giây
5
Dat Duc
@ducdattv
34
100%
11,871 giây
6
Phùng Tiến
@ashiba123
32
100%
13,487 giây
7
hằng Nguyễn
@hang1994
32
100%
12,756 giây
8
Nguyễn Hương Giang
@giangnh144
31
100%
12,645 giây
9
tran quynh
@quynhquynh2000
29
100%
14,279 giây
10
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
28
100%
14,018 giây

Hướng dẫn