Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Nguyễn Trang
@nguyentrang
0
100%
133,848 giây
2
Phan Hoang
@ngochoang97abc
0
100%
132,412 giây
3
phan thanh tu
@thanhtuhalam
0
100%
128,539 giây
4
Nguyễn Hương Giang
@giangnh144
0
100%
128,5 giây
5
anh anh
@hehehehe
0
100%
128,38 giây
6
Ho Giai
@hominhgiai
0
100%
95,061 giây
7
Đỗ Thảo
@tha0_do
0
100%
33,932 giây
8
tran quynh
@quynhquynh2000
0
100%
19,98 giây
9
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
0
100%
9,145 giây
10
Phan Sy
@coeus412
0
100%
4,182 giây

Hướng dẫn