Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Phan Hoang
@ngochoang97abc
0
100%
127,979 giây
2
Nguyễn Hương Giang
@giangnh144
0
100%
114,01 giây
3
phan thanh tu
@thanhtuhalam
0
100%
113,864 giây
4
Nguyễn Trang
@nguyentrang
0
100%
113,743 giây
5
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
0
100%
62,789 giây
6
tran quynh
@quynhquynh2000
0
100%
22,795 giây
7
Phùng Tiến
@ashiba123
0
100%
2,908 giây
8
Phan Sy
@coeus412
0
100%
2,906 giây
9
Thuý Mai Thị Thanh
@cutieturtle
0
100%
2,702 giây

Hướng dẫn