Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
nguyễn lý
@lylanhlung
17
100%
47,068 giây
2
Dat Duc
@ducdattv
16
100%
48,595 giây
3
Nguyen Thuc Hang
@hieu2011
16
100%
44,379 giây
4
nguyễn yến
@yen92
15
100%
50,345 giây
5
Far Cry
@sofar
15
100%
49,306 giây
6
Le Vy
@levy2013
13
100%
53,418 giây

Hướng dẫn