Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Nguyen Thao
@thuthao1209
22
100%
36,063 giây
2
xuan xuan
@xuanxuan
21
100%
35,113 giây
3
Dat Duc
@ducdattv
17
100%
55,285 giây
4
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
14
100%
61,764 giây
5
Phương Linh
@linhphuong07
14
100%
54,785 giây
6
nguyễn yến
@yen92
13
95%
22,077 giây
7
nguyễn lý
@lylanhlung
12
100%
20,29 giây
8
Nguyen Thuc Hang
@hieu2011
8
100%
31,693 giây

Hướng dẫn