Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Ngô Khôi Nguyên
@nguyen33
18
100%
35,797 giây
2
Nguyen Van Ninh
@ninhnv
16
100%
34,687 giây
3
Mei Edward
@mooltress
16
100%
32,159 giây
4
xuan xuan
@xuanxuan
15
100%
36,314 giây
5
Phung Thuy
@thuy1234
14
100%
53,259 giây
6
dung dung
@dungtt35
14
100%
41,77 giây
7
Dung Son
@sondung
14
100%
41,52 giây
8
Dat Duc
@ducdattv
14
100%
39,822 giây
9
Hoàng Duynh
@hoangduynh
13
100%
51,041 giây
10
Lê Vinh
@levinh
13
100%
41,966 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.