Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Dat Duc
@ducdattv
39
79%
13,974 giây
2
xuan xuan
@xuanxuan
39
79%
12,99 giây
3
home go
@stayhome
32
78%
16,687 giây
4
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
28
79%
16,915 giây
5
nguyễn lý
@lylanhlung
17
78%
23,619 giây
6
nguyen hoang vu
@nguyenhoangvu
8
76%
38,378 giây

Hướng dẫn