Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Far Cry
@sofar
43
89%
12,432 giây
2
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
37
89%
12,853 giây

Hướng dẫn