Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Mei Edward
@mooltress
44
89%
12,836 giây
2
Far Cry
@sofar
43
89%
12,432 giây
3
Vu Van Trang
@alisavu
40
89%
12,789 giây
4
Nguyen Van Ninh
@ninhnv
37
90%
13,535 giây
5
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
37
89%
12,853 giây
6
Linh Linh
@linhlinh
32
88%
16,597 giây
7
Nguyễn Thái Minh
@minh02.20
24
89%
17,504 giây
8
Lê Vinh
@levinh
23
89%
20,118 giây
9
Dung Son
@sondung
21
90%
19,878 giây
10
Phung Thuy
@thuy1234
12
91%
29,918 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.