Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
22
100%
35,514 giây
2
nguyễn lý
@lylanhlung
10
100%
100,934 giây
3
Nguyễn Trang
@nguyentrang
9
86%
75,517 giây

Hướng dẫn