Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
28
95%
26,052 giây
2
Nguyễn Trang
@nguyentrang
18
97%
40,661 giây
3
nguyễn lý
@lylanhlung
15
100%
65,754 giây

Hướng dẫn