Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Nguyen No
@norabit1998
84
100%
14,559 giây
2
Quốc Mẫn
@quocman
82
100%
17,182 giây
3
Con Bộ Trưởng
@conbotruong
72
100%
16,973 giây
4
Tran Minh
@tranducminh503
64
96%
18,512 giây
5
Do Tien
@tiendt
61
96%
19,265 giây
6
Trần Trí
@trantri8
60
100%
20,39 giây
7
Mei Edward
@mooltress
60
100%
20,323 giây
8
skyler 88
@cupcake
58
99%
20,948 giây
9
Dat Duc
@ducdattv
52
99%
23,251 giây
10
Nguyen Minh
@minhnguyen4321
50
100%
24,689 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.