Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
126
100%
4,185 giây
2
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
48
100%
12,801 giây
3
Phùng Tiến
@ashiba123
41
100%
10,263 giây
4
Dat Duc
@ducdattv
38
100%
10,726 giây
5
Dang Thao
@dangthao
38
100%
10,337 giây
6
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
37
100%
11,395 giây
7
mai đăng phúc bảo
@mai_dang_phuc_bao
33
100%
13,097 giây
8
Nguyễn Hương Giang
@giangnh144
33
100%
12,393 giây
9
tran quynh
@quynhquynh2000
30
100%
13,968 giây
10
anh anh
@hehehehe
30
100%
13,675 giây

Hướng dẫn