Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
126
100%
4,185 giây
2
Lê Vinh
@levinh
51
100%
10,287 giây
3
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
48
100%
12,801 giây
4
Nguyễn Duy
@duy210697
45
100%
9,666 giây
5
Trần Trí
@trantri8
43
100%
9,869 giây
6
Phùng Tiến
@ashiba123
41
100%
10,263 giây
7
khương An
@emma.k
39
100%
10,586 giây
8
Thuận Gia
@hishiron
38
100%
10,952 giây
9
Dat Duc
@ducdattv
38
100%
10,726 giây
10
Dang Thao
@dangthao
38
100%
10,337 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.