Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Dat Duc
@ducdattv
56
99%
33,151 giây
2
Xuân Hoàng
@hoangxuan
52
99%
56,337 giây
3
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
46
93%
37,96 giây
4
thuy linh
@kanichilli
45
99%
44,711 giây
5
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
42
99%
46,954 giây
6
Phùng Tiến
@ashiba123
41
96%
44,219 giây
7
Phan Sy
@coeus412
40
100%
50,129 giây
8
hoang duynghiep
@hoangduynghiep
39
100%
51,975 giây
9
luugiang 2k
@luugiang2k
38
98%
48,996 giây
10
Nguyen Phuong
@phuongtdm
36
97%
51,275 giây

Hướng dẫn