Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
128
100%
4,31 giây
2
bùi hoàng hải
@hoanghaibk26
83
100%
6,488 giây
3
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
56
100%
7,773 giây
4
Con Bộ Trưởng
@conbotruong
45
100%
8,845 giây
5
Trần Trí
@trantri8
44
100%
10,819 giây
6
huynh thu
@chtungphuong2016
44
100%
10,527 giây
7
Phùng Tiến
@ashiba123
42
100%
9,646 giây
8
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
41
100%
11,729 giây
9
Mei Edward
@mooltress
40
100%
11,497 giây
10
Phan Sy
@coeus412
40
100%
11,186 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.