Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
139
100%
4,761 giây
2
Khuong Thien Phuc
@emlatrai234
135
100%
4,872 giây
3
home go
@stayhome
118
100%
5,472 giây
4
Far Cry
@sofar
104
100%
6,138 giây
5
Định Phạm
@anhdinh0166
103
100%
5,231 giây
6
Do Tien
@tiendt
99
100%
5,311 giây
7
Đỗ Tiến
@tiendoafk
81
100%
6,938 giây
8
TapPhu DanhMayDo
@khapna222_222
80
100%
6,325 giây
9
nguyen tan
@tann61746
77
100%
6,522 giây
10
Tăng Hoài Duy
@lucifer
67
100%
5,941 giây

Hướng dẫn