Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
tuan viet la
@latuanviet22
57
99%
24,133 giây
2
tran truong
@trtdm
49
96%
24,991 giây
3
Phan Sy
@coeus412
47
100%
32,272 giây
4
le tan dat
@letandat2003
40
98%
31,138 giây
5
Ho Giai
@hominhgiai
37
99%
34,198 giây
6
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
35
98%
39,667 giây
7
Phùng Tiến
@ashiba123
31
91%
37,355 giây
8
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
30
99%
41,578 giây
9
mai đăng phúc bảo
@mai_dang_phuc_bao
30
98%
42,074 giây
10
anh anh
@hehehehe
29
100%
43,66 giây

Hướng dẫn