Sử dụng tay phải

Hướng dẫn

Giữ phím F bằng tay trái, gõ các phím còn lại chỉ bằng tay phải