Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Phan Sy
@coeus412
36
100%
46,951 giây
2
mai đăng phúc bảo
@mai_dang_phuc_bao
31
95%
47,754 giây
3
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
30
98%
59,539 giây
4
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
23
99%
68,122 giây
5
tran quynh
@quynhquynh2000
21
95%
72,4 giây
6
Phùng Tiến
@ashiba123
20
92%
73,642 giây
7
Phan Hoang
@ngochoang97abc
18
100%
86,503 giây
8
Hoàng Đức
@duchoang0906
18
96%
96,803 giây
9
Nguyen Thu Phuong
@thuphuongksdl
18
95%
84,129 giây
10
ny idy
@tlmd27
17
87%
83,02 giây

Hướng dẫn