Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Phan Sy
@coeus412
37
100%
43,303 giây
2
Phùng Tiến
@ashiba123
32
98%
46,867 giây
3
mai đăng phúc bảo
@mai_dang_phuc_bao
26
97%
57,826 giây
4
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
24
98%
61,969 giây
5
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
22
95%
74,412 giây
6
Dang Thao
@dangthao
22
94%
66,941 giây
7
Phan Hoang
@ngochoang97abc
18
100%
86,964 giây
8
tran quynh
@quynhquynh2000
18
98%
81,737 giây
9
Dat Duc
@ducdattv
17
97%
86,33 giây
10
Nguyễn Trang
@nguyentrang
17
94%
84,161 giây

Hướng dẫn