Sử dụng tay trái

Hướng dẫn

Giữ phím J bằng tay phải, gõ các phím còn lại chỉ bằng tay trái