Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Do Tien
@tiendt
32
100%
18,586 giây
2
TapPhu DanhMayDo
@khapna222_222
26
100%
23,245 giây
3
Le Vy
@levy2013
24
100%
26,246 giây
4
Hoàng Đức
@duchoang0906
22
100%
27,44 giây
5
Pham Truc My
@trucmy
22
100%
25,618 giây
6
Far Cry
@sofar
22
100%
22,811 giây
7
Le Thanh Truc
@truc2010
21
100%
33,002 giây
8
Phương Thảo
@tranthiphuongthao
20
100%
31,555 giây
9
phạm nhung
@nhungpham
20
100%
27,98 giây
10
nguyễn yến
@yen92
20
100%
27,717 giây

Hướng dẫn