Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Far Cry
@sofar
22
100%
28,26 giây
2
nguyễn lý
@lylanhlung
16
100%
10,681 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
15
100%
41,007 giây
4
le diem
@diem1911
12
100%
58,014 giây
5
quyên dương hoàng
@duonghoangyenquyen
11
100%
28,33 giây

Hướng dẫn