Phím B & N

Hướng dẫn

  • Gõ phím B bằng ngón trỏ trái
  • Gõ phím N bằng ngón trỏ phải