Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Phan Sy
@coeus412
45
100%
33,835 giây
2
Ho Giai
@hominhgiai
33
96%
42,389 giây
3
mai đăng phúc bảo
@mai_dang_phuc_bao
32
100%
46,391 giây
4
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
27
96%
53,4 giây
5
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
25
97%
73,995 giây
6
Phùng Tiến
@ashiba123
25
95%
55,887 giây
7
le nguyen
@ngyn_ge
22
96%
63,376 giây
8
Dang Thao
@dangthao
21
93%
64,443 giây
9
tran quynh
@quynhquynh2000
20
99%
74,267 giây
10
Phan Hoang
@ngochoang97abc
18
98%
82,159 giây

Hướng dẫn