Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Bao Danh
@salamander
67
99%
25,789 giây
2
Con Bộ Trưởng
@conbotruong
66
100%
22,5 giây
3
Lương Long
@longlt2603
59
97%
24,399 giây
4
Nguyen Van Ninh
@ninhnv
49
100%
30,357 giây
5
Mei Edward
@mooltress
48
99%
30,597 giây
6
Ngô Khôi Nguyên
@nguyen33
46
92%
29,357 giây
7
Phan Sy
@coeus412
45
100%
33,835 giây
8
Trần Trí
@trantri8
44
100%
43,504 giây
9
Dat Duc
@ducdattv
44
100%
34,241 giây
10
Lê Vinh
@levinh
36
98%
41,167 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.