Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Ho Giai
@hominhgiai
39
90%
37,158 giây
2
Phan Sy
@coeus412
37
100%
45,707 giây
3
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
29
99%
67,307 giây
4
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
29
97%
55,299 giây
5
Dang Thao
@dangthao
28
99%
57,091 giây
6
Phùng Tiến
@ashiba123
28
88%
52,235 giây
7
Trang Thuy
@tranghip21
26
99%
62,589 giây
8
tran quynh
@quynhquynh2000
24
95%
64,548 giây
9
Phan Hoang
@ngochoang97abc
22
96%
71,477 giây
10
Lệ Hằng
@lehang274
21
94%
74,158 giây

Hướng dẫn