Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Con Bộ Trưởng
@conbotruong
58
98%
27,531 giây
2
Trần Trí
@trantri8
52
100%
40,239 giây
3
le nguyen
@nguyenlt
49
99%
33,303 giây
4
Nguyen Van Ninh
@ninhnv
48
99%
33,825 giây
5
Dat Duc
@ducdattv
41
100%
44,936 giây
6
Mei Edward
@mooltress
41
100%
39,343 giây
7
xuan xuan
@xuanxuan
40
100%
51,652 giây
8
Nguyễn Duy
@duy210697
39
90%
37,468 giây
9
Ho Giai
@hominhgiai
39
90%
37,158 giây
10
Phan Sy
@coeus412
37
100%
45,707 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.