Phím D & K

Hướng dẫn

Gõ phím d bằng ngón giữa trái và gõ phím k bằng ngón giữa phải