Phím E & I

Hướng dẫn

  • Gõ phím E bằng ngón giữa trái
  • Gõ phím I bằng ngón giữa phải