Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Con Bộ Trưởng
@conbotruong
62
100%
27,508 giây
2
Mei Edward
@mooltress
55
99%
31,22 giây
3
Trần Trí
@trantri8
54
100%
35,907 giây
4
Nguyen Quang
@khongcodoitybg
52
97%
32,017 giây
5
Tran Yen Anh
@yenanhtran
52
96%
31,844 giây
6
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
48
99%
34,982 giây
7
Xuân Hoàng
@hoangxuan
48
94%
48,446 giây
8
Nguyễn Nhựt
@minhnhut041092
47
100%
42,77 giây
9
skyler 88
@cupcake
47
100%
36,774 giây
10
Tran Bao
@tranthaibao
47
95%
35,052 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.