Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Dat Duc
@ducdattv
41
98%
32,16 giây
2
xuan xuan
@xuanxuan
37
99%
42,896 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
24
97%
55,14 giây
4
Dang Thao
@dangthao
21
94%
59,698 giây
5
Lệ Hằng
@lehang274
21
90%
57,872 giây
6
le nguyen
@ngyn_ge
17
93%
74,371 giây
7
Ngan Kim
@kimngan26062012
11
100%
127,833 giây
8
nguyễn lý
@lylanhlung
11
91%
137,722 giây
9
Nguyễn Yến
@yenthai_010117
11
90%
108,689 giây
10
hoàng yến
@yen311
10
95%
132,355 giây

Hướng dẫn