Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
xuan xuan
@xuanxuan
39
93%
47,476 giây
2
Nguyen Thao
@thuthao1209
27
99%
74,43 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
25
98%
60,839 giây
4
Dang Thao
@dangthao
22
97%
69,113 giây
5
Phương Linh
@linhphuong07
22
97%
68,378 giây
6
le nguyen
@ngyn_ge
20
94%
73,315 giây
7
Dat Duc
@ducdattv
19
99%
84,534 giây
8
nguyễn yến
@yen92
13
99%
114,06 giây
9
hoàng yến
@yen311
13
94%
111,996 giây
10
le diem
@diem1911
10
98%
156,26 giây

Hướng dẫn