Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
38
99%
33,428 giây
2
HOWN HAI PHÚT
@haiphuthown
18
96%
66,237 giây
3
Nhân Thiện
@nguyenthiennhan
11
91%
101,911 giây
4
nguyễn lý
@lylanhlung
11
84%
113,99 giây
5
le diem
@diem1911
9
94%
122,929 giây
6
Đỗ Thảo
@tha0_do
9
93%
121,404 giây
7
Vy Dung
@dungvy
8
97%
165,645 giây

Hướng dẫn