Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Nguyen Van Ninh
@ninhnv
45
99%
27,11 giây
2
Mei Edward
@mooltress
40
100%
30,545 giây
3
xuan xuan
@xuanxuan
40
98%
35,691 giây
4
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
38
99%
33,428 giây
5
Dung Son
@sondung
23
96%
52,591 giây
6
Nguyễn Thái Minh
@minh02.20
21
100%
75,342 giây
7
Lê Vinh
@levinh
19
99%
67,729 giây
8
HOWN HAI PHÚT
@haiphuthown
18
96%
66,237 giây
9
dang oanh
@haioanhdang
17
97%
69,248 giây
10
Nguyễn Trân
@mytran0505
13
97%
95,886 giây

Giới thiệu

Tập đánh máy (tapdanhmay.net) là website luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón miễn phí và tốt nhất cho mọi lứa tuổi. Tại đây, người học có thể cải thiện tốc độ gõ phím thông qua hệ thống bài thực hành được biên soạn khoa học và sinh động.

Tập đánh máy cung cấp hơn 650 bài học, hướng dẫn người học các kỹ năng gõ phím cơ bản nhất như ký tự chữ cái, con số, dấu chấm câu với mục tiêu giúp người học đạt được tốc độ gõ phím cao nhất.

Các bài học được thiết kế khoa học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các video hướng dẫn, các trò chơi giáo dục, các bài thực hành hướng dẫn tỉ mỉ và các trải nghiệm tương tác khác.