Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Dat Duc
@ducdattv
46
100%
34,777 giây
2
Do Tien
@tiendt
44
95%
45,266 giây
3
Ho Giai
@hominhgiai
39
98%
39,557 giây
4
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
39
95%
38,944 giây
5
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
35
100%
50,444 giây
6
Phan Sy
@coeus412
34
100%
48,024 giây
7
luugiang 2k
@luugiang2k
34
99%
46,513 giây
8
Nguyen Phuong
@phuongtdm
33
97%
46,463 giây
9
Phùng Tiến
@ashiba123
33
92%
45,125 giây
10
Xuân Hoàng
@hoangxuan
31
97%
71,301 giây

Hướng dẫn