Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Phan Sy
@coeus412
39
100%
48,048 giây
2
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
28
99%
83,711 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
25
97%
71,58 giây
4
Phùng Tiến
@ashiba123
24
88%
66,786 giây
5
Phan Hoang
@ngochoang97abc
19
99%
96,008 giây
6
Dat Duc
@ducdattv
16
100%
121,13 giây
7
tran quynh
@quynhquynh2000
15
92%
112,003 giây
8
ny idy
@tlmd27
13
91%
129,815 giây
9
Nguyễn Trang
@nguyentrang
12
88%
131,619 giây
10
le diem
@diem1911
11
97%
168,814 giây

Hướng dẫn