Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
26
100%
26,239 giây
2
hoàng yến
@yen311
23
96%
28,366 giây
3
nguyễn lý
@lylanhlung
20
100%
33,425 giây
4
quyên dương hoàng
@duonghoangyenquyen
19
98%
34,8 giây
5
Lượng Đinh
@dinhvanluan
16
96%
40,527 giây
6
le diem
@diem1911
15
96%
43,402 giây

Hướng dẫn