Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
31
98%
21,25 giây
2
hoàng yến
@yen311
25
98%
25,929 giây
3
quyên dương hoàng
@duonghoangyenquyen
20
96%
32,355 giây
4
nguyễn lý
@lylanhlung
17
100%
62,088 giây
5
le diem
@diem1911
16
96%
41,394 giây

Hướng dẫn