Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
34
100%
20,301 giây
2
quyên dương hoàng
@duonghoangyenquyen
30
98%
21,99 giây
3
Nguyễn Trang
@nguyentrang
18
93%
35,153 giây
4
le diem
@diem1911
15
100%
44,765 giây
5
nguyễn lý
@lylanhlung
11
87%
54,167 giây

Hướng dẫn