Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
36
100%
18,611 giây
2
Nguyễn Trang
@nguyentrang
25
98%
26,534 giây
3
nguyễn lý
@lylanhlung
19
84%
45,147 giây
4
le diem
@diem1911
16
100%
41,327 giây
5
quyên dương hoàng
@duonghoangyenquyen
14
85%
52,138 giây

Hướng dẫn