Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
34
96%
18,8 giây
2
nguyễn lý
@lylanhlung
24
100%
35,904 giây
3
Nhân Thiện
@nguyenthiennhan
21
95%
30,679 giây
4
le diem
@diem1911
17
98%
39,442 giây

Hướng dẫn