Sử dụng ngón trỏ phải

Hướng dẫn

Chỉ sử dụng ngón trỏ phải và ngón cái (phím cách) để gõ các từ xuất hiện