Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
27
100%
24,926 giây
2
nguyễn lý
@lylanhlung
18
95%
35,175 giây
3
le diem
@diem1911
16
100%
40,91 giây

Hướng dẫn