Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
19
89%
32,267 giây
2
quyên dương hoàng
@duonghoangyenquyen
14
98%
48,595 giây
3
le diem
@diem1911
13
96%
48,967 giây
4
hoàng yến
@yen311
12
91%
53,108 giây
5
nguyễn lý
@lylanhlung
10
100%
78,743 giây

Hướng dẫn