Sử dụng ngón út phải

Hướng dẫn

Chỉ sử dụng ngón út phải và ngón cái (phím cách) để gõ các từ xuất hiện