Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
39
100%
17,263 giây
2
quyên dương hoàng
@duonghoangyenquyen
19
100%
35,643 giây
3
le diem
@diem1911
18
98%
35,758 giây
4
nguyễn lý
@lylanhlung
17
100%
42,957 giây

Hướng dẫn