Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Do Tien
@tiendt
51
97%
13,97 giây
2
Vương Quân
@narasa
43
100%
22,142 giây
3
home go
@stayhome
34
100%
23,571 giây
4
hoang duynghiep
@hoangduynghiep
32
100%
25,03 giây
5
Dang Thao
@dangthao
29
100%
32,617 giây
6
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
26
100%
32,768 giây
7
Dinh Lam
@trailer
26
100%
30,693 giây
8
Nguyễn Kiên
@peanut1998
26
83%
10,257 giây
9
Le Thanh Truc
@truc2010
25
100%
33,619 giây
10
TapPhu DanhMayDo
@khapna222_222
23
100%
36,985 giây

Hướng dẫn