Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Lệ Hằng
@lehang274
48
97%
25,054 giây
2
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
45
100%
30,048 giây
3
Dat Duc
@ducdattv
41
98%
30,124 giây
4
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
38
98%
32,228 giây
5
chua ca
@123yen123
35
93%
32,869 giây
6
Dang Thao
@dangthao
31
92%
37,281 giây
7
Nhân Thiện
@nguyenthiennhan
26
90%
43,749 giây
8
le nguyen
@ngyn_ge
25
98%
49,324 giây
9
Phương Linh
@linhphuong07
24
91%
48,239 giây
10
soi hoang
@soihoang
22
100%
60,997 giây

Hướng dẫn