Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Do Tien
@tiendt
65
100%
19,295 giây
2
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
59
100%
21,252 giây
3
Dat Duc
@ducdattv
58
100%
21,879 giây
4
Lệ Hằng
@lehang274
50
95%
24,155 giây
5
Dang Thao
@dangthao
46
100%
27,279 giây
6
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
38
99%
33,003 giây
7
Far Cry
@sofar
33
99%
37,969 giây
8
nguyễn lý
@lylanhlung
32
93%
59,872 giây
9
do raion
@raiondo
29
94%
40,837 giây
10
le diem
@diem1911
18
96%
65,62 giây

Hướng dẫn