Phím F & J

Hướng dẫn

Gõ phím f bằng ngón trỏ trái và gõ phím j bằng ngón trỏ phải