Phím G & H

Hướng dẫn

  • Gõ phím G bằng ngón trỏ trái
  • Gõ phím h bằng ngón trỏ phải