Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Lệ Hằng
@lehang274
42
99%
29,592 giây
2
Dat Duc
@ducdattv
32
98%
37,821 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
30
98%
41,257 giây
4
phạm nhung
@nhungpham
28
96%
43,371 giây
5
do raion
@raiondo
26
94%
45,502 giây
6
hoàng yến
@yen311
21
96%
57,557 giây
7
nguyễn yến
@yen92
20
96%
61,254 giây
8
nguyễn lý
@lylanhlung
20
95%
60,233 giây
9
le diem
@diem1911
18
97%
65,534 giây
10
Đào Thị Mai Uyên
@daothimaiuyen
18
95%
66,696 giây

Hướng dẫn