Phím S & L

Hướng dẫn

  • Gõ phím s bằng ngón áp út trái
  • Gõ phím l bằng ngón áp út phải